AltVitalt

Wednesday, May 23rd

Last update05:41:46 PM GMT

 • Logg inn

 • *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Fysioterapi

Kort om fysioterapi
Fysioterapeuter har rett til å undersøke og behandle med og uten henvising fra lege.
Fysioterapi er en klinisk og forebyggende virksomhet som utøves av fagpersoner med offentlig godkjenning/autorisasjon.
Fysioterapeuten kan vurdere sammenhengen mellom plager og smerter, funksjon og levevaner, og hvordan psykiske og sosiale forhold påvirker din livssituasjon.

Fysioterapi har mange behandlingsformer og metoder
Forskjellige behandlings konsepter, metoder, teknikker, grep, samt informasjon og veiledning benyttes. Målet er å fremme endringsprosesser hos pasienten for å fjerne eller lindre smerte, bedre eller opprettholde funksjonsevnen både på kort og lang sikt. I dette arbeidet vektlegges pasientens aktive deltakelse. Fysioterapeutene evaluerer kontinuerlig resultatene av behandlingen og tilpasser tiltakene ut fra vurdering av pasientens reaksjoner, kroppslige endringer og muntlige tilbakemeldinger i prosessen.

Vi tilbyr behandlingsformer som:

 • Behandling av nakke, skulder, korsrygg, bekken, hofter, knær og føtter
 • Behandling av myalgier og senebetennelser
 • Slyngebehandling
 • Kinesioteiping
 • Behandling av svimmelhet («Krystallsyken» m.m.)
 • MTT trening, annen trening
 • Triggerpunktsbehandling med og uten bruk av nåler
 • Mensendiecktrening og -behandling
 • Trykkbølgebehandling
 • Elektroterapi
 • Nakketraksjon
 • Gruppetrening

Mensendieckfysioterapi

Mensendieckfysioterapi ble utviklet av Dr. Bess Mensendieck på begynnelsen av 1900-tallet. Metoden er senere utviklet videre av mensendieckterapeuter. Bess var opptatt av kroppslig balanse. Det vil si at kroppens muskler og ledd skal være i balanse og dermed belastet så hensiktsmessig som mulig. Dette oppnås gjennom kroppsbevissthet, kroppskontroll, stabilitet og styrke. Mensendieckbehandling består av en undersøkelse av hele kroppen for å finne mulige årsaker til dine plager, og deretter individuell behandling bestående av informasjon/veiledning, spesifikke øvelser, behandlingsgrep/sykegrep, avspenningsteknikker og hjemmeøvelser.

Mensendieckgymnastikk
Mensendieckgymnastikk er en gruppe øvelser satt sammen for å oppnå økt kroppsbevissthet, kroppskontroll, stabilitet og hensiktsmessig muskelbruk. Gymnastikken brukes både som behandling av muskel-/ skjelettplager og som forebyggende trening. Arbeidsprinsipper i mensendieckgymnastikken er:
 • Oppnå økt kroppsbevissthet/kroppsforståelse
 • Oppnå økt styrke og bedre kroppslig balanse
 • Bli bevisst forskjellen mellom spenning og avspenning
 • Overføre tillærte egenskaper til dagliglivet

Manuellterapi

Manuellterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettsystemet. Manuellterapeuter undersøker, vurderer og behandler plager i muskel-/skjelettsystemet for å gjenopprette eller bedre kroppens funksjoner. De kan differensialdiagnostisere, det vil si skille mellom sykdommer i muskel- og skjelett og andre farlige sykdommer med samme symptomer (for eksempel brudd, skader, kreft eller inflammasjon). I undersøkelsen kan manuellterapeuten rekvirere bildediagnostikk (røntgen/MR/CT) og henvise til spesialist. Som del av behandlingen kan manuellterapeuten henvise til fysioterapi. Du trenger ikke henvisning fra lege for å få trygderefusjon hos manuellterapeut. Manuellterapeut kan også sykmelde.

Hvilke pasienter behandler en manuellterapeut?
Manuellterapeuten behandler smerter i muskler og ledd i hele kroppen, for eksempel:

• Hodepine, svimmelhet, øresus. Kjeveplager
• Nakke- og - skulderplager
• Armplager: tennis- og golferalbue. Slitasjegikt i håndledd og fingerledd. Seneskjedebetennelser. Carpaltunnelsyndrom
• Ryggplager: lumbago, isjias
• Bekkenplager: bekkenløsning og bekkenleddsyndrom
• Hofteplager: slimposebetennelse, slitasjegikt
• Kneplage: leddbåndskader, slimposebetennelse, kneskjellsplager, slitasjegikt
• Ankelplager: leddbåndskader, slitasjeskader
• Fotplager: Achillssenebetennelse, hælspore, fotdeformiteter.

For mer informasjon om manuellterapi, se www.manuellterapi.no

Akupunktur

Akupunktøren gjenoppretter balansen i kroppen.
Interessen for akupunktur har de siste årene vært stadig økende, både i Norge og verden for øvrig. Stadig flere pasienter velger akupunktur for å bli kvitt, dempe eller forebygge plager av forskjellig slag.

Akupunktur er en gammel kinesisk behandlingsform som både gjennom lang erfaring og moderne medisinsk forskning har vist seg å være en effektiv behandlingsmetode med svært få bivirkninger. Den kan brukes både som alternativ og som supplement til vestlig medisin.

Sykdom og smerte kan skyldes ubalanse i kroppens energisystem. Ved å stimulere med tynne nåler på bestemte punkter langs kroppens mange energibaner (meridianer), gjenoppretter akupunktøren balansen i kroppen.

Våre akupunktører er medlemmer av Norsk Akupunktørforening- NAFO, som stiller de strengeste krav til medlemsskap i Norge. Foreningens medlemmer er  blant annet leger, tannleger, fysioterapeuter og andre grupper med medisinsk grunnutdannelse.

Hva brukes akupunktur for?

Smertetilstander
Akupunktur brukes mye for kroniske smertetilstander. Spenningshodepine, migrene, kroniske smerter i muskel-skjelett-systemet (f.eks. lumbago, smerter i nakke, skulder, albu, håndledd, fingre, ryggrad, hofte, knær, ankler, føtter og tær, kombinert med innskrenket bevegelighet), rheumatoid artritt (i stadium I og II), kjeveleddsproblemer, akutte smerter, postoperative smerter, skader og forstuvning).

Neurologiske tilstander

Hodepine, migrene, neuralgier (f.eks. trigeminusnevralgi), hemiplegi etter hjerneslag, Bells paralyse (perifer fascialisparese).

Luftveier

Allergisk rhinitt, kronisk sinusitt, akutte symptomer på betente mandler og halsbetennelse (i tillegg anbefales antibiotika), bronkial astma uten komplikasjoner.

Fordøyelse

Mange funksjonelle og psykosomatiske forstyrrelser kan behandles med akupunktur; Kvalme og oppkast etter operasjon og cellegiftbehandling, for mye eller for lite magesyre, forstoppelse, diare, irritabel tykktarm, gallesten.

Blod

Leukopeni etter stråle- og cellegiftbehandling.

Tilstander i urinveier og genitalia

Hovedsakelig funksjonelle eller psykosomatiske problemer. F.eks. inkontinens, enuresis, urinretensjon, blæresten, impotens, mannlig infertilitet, sædkvalitet, (kronisk blærekatarr hos kvinner, står ikke på WHOs liste, men er dokumentert i Norge).

Gynekologiske forstyrrelser

Menstruasjonssmerter, premenstruelle spenninger, kvinnelig infertilitet, svangerskapskvalme, feil fosterstilling, hjelp til smertelindring og igangsetting av veer, mangelfull melkeproduksjon etter fødsel.

Hjerte/kar-tilstander

For lavt og for høyt blodtrykk, psykosomatiske hjertesykdommer, lindring av smerte ved hjertekrampe.

Lettere psykiatriske tilstander

Lettere depresjons- og angsttilstander, søvnløshet, ulike stresstilstander.

Avhengighetsproblemer

Tobakksavhengighet, alkoholavhengighet, narkotikaavhengighet, overdreven spising. Gjelder både hjelp ved avvenning og abstinensproblemer som uro, nervøsitet, overdreven appetitt osv.

Sanseorganene

Menières syndrom, smerter i øret.
For mer informasjon om akupunktur, se www.akupunktur.no

Psykomotorisk fysioterapi

Psykomotorisk fysioterapi er en behandlingsform som retter seg mot hele mennesket, og ser sammenheng mellom følelser, respirasjon og muskelspenninger. Livsbelastninger, stress, traumatiske opplevelser og vedvarende belastninger virker inn på kroppen vår. Pust og spenningstilstander i muskulatur endrer seg i forhold til hvordan vi har det. Hvis dette blir stående over tid kan det gi smertetilstander i muskel, skjelett og sener.

Behandlingen retter seg mot bevisstgjøring og endring av spenningstilstandene i kroppen og kan gi økt fortrolighet og kontakt med egen kropp.

Behandlingen tilbys:

- Barn, ungdom og voksne.

- De som har smertetilstander i muskulatur som kan ha vedvart over tid.

- De som plages av anspenthet.

- De som har plager relatert til pust.

- De som har angst, depresjon, spiseforstyrrelser, traumer eller ulike tretthetstilstander.

- De som ønsker å forebygge kroppslige plager i forbindelse med arbeid/skole og i sosiale relasjoner.

Hva kan oppnås i behandlingen?

Behandlingen innebærer samtale og ulike former for massasje, berøring og bevegelse. Det er rom for samtale og refleksjon omkring det som skjer i behandlingsrommet, og bearbeiding av vanskelige følelser er en del av behandlingen. Behandlingen kan gi økt mestring og reduksjon av smerter. At pasienten blir bedre kjent med kroppens reaksjoner, og lærer mer om sammenhengen mellom kropp, tanker og følelser. Pasienten får økt kontakt med egne behov og grenser, og lærer seg å forstå kroppens forsvar på ytre og indre påkjenninger i livet.

Psykomotorisk fysioterapi har som mål å være hjelp til selvhjelp.


Kilde, og for mer informasjon om Psykomotorisk fysioterapi: https://fysio.no/Pasientinfo/Pasientbrosjyrer/Psykomotorisk-fysioterapi

Behandling av svimmelhet

Svimmelhetsplager kan ha forskjellige årsaker og det er viktig med en grundig undersøkelse for å avdekke hva problemet er. Dette utføres hos oss av terapeut med spesialkompetanse innenfor svimmelhetsplager. Det utføres en grundig samtale for å avdekke mulige underliggende årsaker, før pasienten undersøkes nøye. Målet er å utelukke alvorlig sykdom samt å stille riktig diagnose. Ut i fra funnene i undersøkelsen setter terapeuten i gang individuelt tilpasset behandling.

Vanligste årsaker til svimmelhet er:

 • Krystallsyken
 • Virus på balansenerven
 • Cervikogen svimmelhet (nakkesvimmelhet)
 • Bivirkninger fra medikamenter
 • Migrene
 • Meniere’s sykdom

Prisliste

Akupunktur: 1.gangs konsultasjon 450,-

Påfølgende behandling 370,-

 

Fysioterapi: 1.gangs konsultasjon 450,-

Påfølgende behandling 370,-

 

Mensendieck: 1.gangs konsultasjon 450,-

Påfølgende behandling 370,-

 

Osteopati: 1.gangs konsultasjon 550,-

Påfølgende behandling 450.-

 

Trykkbølgebehandling: For hver konsultasjon 500,-

 

Trykkbølgebehandling (ESWT)

Trykkbølgebehandling av belastningsskader i senevev (ESWT)
Belastningsskader av senevev er vanlig både hos aktive idrettsutøvere, mosjonister og eldre. Trykkbølgebehandlingen stimulerer den naturlige reparasjonsprosessen i kroppen. På denne måten kan man komme i gang med fornuftig trening som etter hvert vil restituere senevevet til normalitet og bedre totalfunksjonen.
Selve trykkbølgebehandlingen gjennomføres i ca tre seanser med 7 til 10 dagers mellomrom. Hver behandling tar fra 5-10 min. og gir vanligvis ikke store smerter. 
De mest aktuelle seneskader som kan behandles med trykkbølger er kalkavlæringer i skulderen, tennisalbue, trochantertendinose (ømhet i senevevet utenfor den store hoftekulen), løperkne, hopperkne, akillesplager og plantar fasceitt.
Utført på korrekt måte har behandling med trykkbølgebehandling lite bivirkninger.

Du er her: Alle behandlinger