Behandlinger

Behandlinger

Hva er fysioterapi

En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerte og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Behandlingen baseres på grundig undersøkelse og vurdering av pasientens problem og ut i fra hva pasienten selv ønsker hjelp til. I behandlingen anvender fysioterapeuten forskjellige metoder, teknikker og øvelser, samt informasjon og veiledning. Målet med behandlingen er utvikling, gjenvinning eller vedlikehold av funksjonsevne, utnytting av egne ressurser og å bidra aktivt til bedring av egen helse. Pasientens aktive deltakelse i behandlingen er helt sentral. 

Mange ulike faktorer er med på å opprettholde vår helse, og disse faktorene kan igjen bidra til funksjonsnedsettelse, smerte og sykdom. Fysiske og psykiske belastninger kan gi kroppslige utslag og bidra til sykdomsutvikling. Kroppslige plager kan derfor forstås i lys av opplevelser/hendelser gjennom livet, nåværende situasjon pluss sosiale og kulturelle forhold. Denne forståelsen danner grunnlaget for fysioterapeutens vurdering av hvordan sykdom og plager i bevegelsesapparatet kan oppstå, behandles og forebygges.

 

 

Les mer og fysioterapi her:

Innhold

Hva er mensendieckfysioterapi

 

En mensendieckfysioterapeut har autorisasjon som fysioterapeut og jobber i de samme stillingene som fysioterapeuter. De er underlagt lover og regler som gjelder for alt annet helsepersonell. 

Behandlingsformen tar utgangspunkt i et pedagogisk øvelsessystem som handler om å lære, bli kjent med, forstå og oppleve egen kropp. Dette brukes som innfallsvinkel for å forstå hensiktsmessig kroppsbruk. Terapeutene kjenner dette på egen kropp gjennom hele utdannelsen, og vil i behandlingen av sine pasienter videreføre denne forståelsen. Behandlingen består av øvelser, assisterte bevegelser og passiv påvirkning av ledd og muskler. Det settes av god tid til behandling og veiledning, hvor undervisning og avspenning blir en viktig del av behandlingen.

Hva er Akupunktur

 

Akupunktur er en gammel kinesisk behandlingsform som både gjennom lang erfaring og moderne medisinsk forskning har vist seg å være en effektiv behandlingsmetode med svært få bivirkninger. Den kan brukes både som alternativ og som supplement til vestlig medisin.

 

Sykdom og smerte kan skyldes ubalanse i kroppens energisystem. Ved å stimulere med tynne nåler på bestemte punkter langs kroppens mange energibaner (meridianer), ønsker akupunktøren å gjenopprette balansen i kroppen.

 

Våre akupunktører er medlemmer av Akupunkturforeningen, som stiller de strengeste krav til kvalifikasjoner hos sine medlemmer. Med et spekter av fysiske og psykiske plager viser det at det er behov for akupunktører med god forståelse og kunnskap i både biomedisin, men også i kinesisk medisinsk teori og kunnskap. Akupunkturforeningen mener derfor at en 4-årig utdanning tilsvarende 240 studiepoeng er nødvendig for å være en kvalifisert utøver av akupunktur.

Trening/Treningsterapi


Trening gir som kjent mange helsemessige fordeler både fysisk og psykisk. Etterhvert som du øker aktivitetsnivået ditt vil du oppnå økt kondisjon og styrke som medfører en bedre mestring av din egen hverdag. Ved fysisk aktivitet påvirkes prosesser som regulering av blodsukker og blodfettet samt blodtrykket. Forskning viser også at det kan ha en smertelindrende effekt, samt et sterkere

immunforsvar ved regelmessig fysisk aktivitet. Hjernens positive effekter av trening sees blant annet i form av bedre søvn og reduksjon av angst. Man ser også økt evne til læring. 

 

Vår store og lyse treningssal er utstyrt med maskiner for kondisjon og styrke, knebøy- stativ, frivekter og slynger. 


Vi tilbyr to typer abonnement: 

12 måneders

abonnement: 2400,-

6 måneders

abonnement: 1500,-

 

Ved oppstart av et treningsabonnement signeres en standardkontrakt og det gjennomføres en førstegangskonsultasjon/introduksjonstime med en av våre terapeuter. Den terapeuten du har gjennomgangen med vil være den som har ansvar for deg i abonnnementsperioden. Terapeuten vil da følge deg opp med progresjon av øvelser ved behov, og vil kunne veilede deg i treningen. Ved behov for hjelp med apparater e.l. under trening så kan alle våre terapeuter bistå deg. 

Hva er kvinnehelse

 

Fysioterapeuter med spesialkompetanse innen kvinnehelse  kan hjelpe deg med forebyggende og behandlende tiltak under svangerskap og barseltid, og ved spesifikke problemstillinger knyttet til graviditet eller etter fødsel. En vanlig problemstilling er bekkenleddsplager. Det oppstår oftest i forbindelse med svangerskap og omtales ofte som bekkenløsning. Bekkenløsning er en naturlig fysiologisk prosess under graviditeten, men for noen kan det bli mer smertefullt og redusere funksjonen i hverdagen.

 

Fysioterapeuten kan også hjelpe deg med andre bekken/ryggrelaterte smerter i forbindelse med svangerskapet.

 

Noen er også plaget med inkontinens(urinlekkasje) under svnagerskapet eller etter fødsel. Urininkontinens er lekkasje av urin/ ufrivillig vannlating. Det er hyppig forekommende, og kan ramme både kvinner og menn.

 

 

 

Hva er vestibulær rehabilitering

 

Pasienter med sykdommer eller plager i balanseorganet opplever ofte svimmelhet, synsforstyrrelser og/eller balanseproblemer. Andre vanlige symptomer ved sykdom i balanseorganet er kvalme og oppkast, redusert evne til å holde fokus og å konsentrere seg. En trøtthet eller lite overskudd er også vanlig hos personer med langvarig svimmelhet. Mange av disse plagene kan ofte reduseres ved hjelp av vestibulær rehabilitering.

 

Pasienter som er plaget med svimmelhet unngår ofte de bevegelsene som utløser eller forverrer symptomene. Dette kan føre til en stillesittende livsstil og resultere i redusert utholdenhet, styrke og bevegelighet.  Vestibulær rehabilitering er også en effektiv måte å redusere eller forebygge disse symptomer.

 

Vestibulær rehabilitering er en øvelsesbasert, aktiv behandlingsform som er laget for å minske svimmelhet og ustøhet, og for å forbedre evnen til å fokusere og øke den generelle fysiske kapasiteten.

Hjernen er bygget opp slik at den oftest klarer å kompensere for en redusert funksjon. Den kan øke evnen til å bruke andre sanser, som motsatt sides balanseorgan, synet eller sanseceller i muskulatur, ledd og hud. Denne kompenseringen skjer ofte av seg selv, uten spesifikke øvelser, men for noen vil det være nødvendig med vestibulær rehabilitering.

Hva er trykkbølgebehandling

 

Trykkbølgebehandling (ESWT) er et behandlingsalternativ for langvarige seneplager. I denne behandlingsformen

påføres det høyenergiske trykkbølger på det ønskede området. Hensikten med behandlingen er å skape en betennelsesreaksjon for å skape en naturlig tilhelning av skaden. Dette utføres normalt 3-5 ganger med en ukes intervall, og det anbefales at man avstår fra intensiv fysisk aktivitet opptil 48 timer etter behandlingen. 

 

Behandlingsformen regnes mest effektiv som et ledd av flere intervensjoner av slike plager. Hovedsaklig

påvist effekt ved kalkskulder, plantarfascitt og tennisalbue.

 

Kontraindikasjoner for å utføre trykkbølgebehandling:

Gjennomført kortisoninjeksjon innenfor de siste 6 uker, hjerte - eller sirkulasjonsforstyrrelser, akutt inflammasjon i det området man skal behandle, blødningstendenser og blodkoagulasjonsforstyrrelser, canser, graviditet eller diabetes med polenevropati.