Mensendieckfysioterapi


Mensendieckfysioterapi


En mensendieckfysioterapeut har autorisasjon som fysioterapeut og jobber i de samme stillingene som fysioterapeuter. De er underlagt lover og regler som gjelder for alt annet helsepersonell. I dag er mensendieck mer som en studieretning innenfor fysioterapi, og er en bachelorgrad på lik linje som fysioterapi.

Mensendiecksystemet ble utarbeidet av en lege som het Bess Mensendieck. Hun var inspirert av anatomi, kunst og dans, og mente at bevegelser oppleves, erkjennes og bevisstgjøres gjennom trening. Gjennom gjentakelse, innsikt og et bevisst bevegelsesmønster blir hensiktsmessige bevegelser en del av våre daglige bevegelser.


Mensendieckskolen i Norge startet sin virksomhet i 1927. Fra 1974 utdannet Mensendieckskolen fysioterapeuter. Utdanningen heter i dag Bachelor i fysioterapi, studieretning mensendieck, og finnes på OsloMet.

Behandlingsformen tar utgangspunkt i et pedagogisk øvelsessystem som handler om å lære, bli kjent med, forstå og oppleve egen kropp. Dette brukes som innfallsvinkel for å forstå hensiktsmessig kroppsbruk. Terapeutene kjenner dette på egen kropp gjennom hele utdannelsen, og vil i behandlingen av sine pasienter videreføre denne forståelsen.


Mensendieckbehandling:

Mensendieckfysioterapeuten er opptatt av å gjøre en funksjonsvurdering av hele mennesket. I behandlingen legges det stor vekt påden enkeltes muligheter til å ivareta og bedre egen helse. Å lære om kroppen og dens bevegelser ved å kjenne, gjenkjenne og erkjenne i egen kropp står sentralt i behandlingen. Læringen bidrar til forståelse for hvorfor problemer oppstår, og hva den enkelte selv kan gjøre. Dette gir en spesiell mulighet til å ta ansvar for egen helse. Behandlingen er et aktivt samarbeid mellom terapeut og pasient. Behandlingen består av øvelser, assisterte bevegelser og passiv påvirkning av ledd og muskler. Det settes av god tid til behandling og veiledning, hvor undervisning og avspenning blir en viktig del av behandlingen.

 

Mensendieckgymnastikk:

Mensendieckgymnastikk er en trygg medisinsk treningsform. Det legges vekt på bevisstgjøring av holdning og riktig bruk av kroppen, samt veksling mellom spenning og avspenning. Det er fokus på pusteteknikker og avspenningsteknikker, samt mestring av øvelsene.
Treningen har som formål å lære og motivere deltakerne til egeninnsats. Øvelsene tilpasses den enkeltes behov og toleranse for bevegelse og belastning, og det gis individuell veiledning i gruppen.


Teksten er inspirert av infomrasjon om mensendieckfysioterapi skrevet her:  

https://fysio.no/Pasientinfo/Pasientbrosjyrer/Mensendieckfysioterapi Klikk på linken for mer informasjon