Trykkbølgebehandling

Trykkbølgebehandling

 

Trykkbølgebehandling (ESWT) er et behandlingsalternativ for langvarige seneplager. I denne behandlingsformen påføres det høyenergiske trykkbølger på det ønskede området. Hensikten med behandlingen er å skape en betennelsesreaksjon for å skape en naturlig tilhelning av skaden. Dette utføres normalt 3-5 ganger med en ukes intervall, og det anbefales at man avstår fra intensiv fysisk aktivitet opptil 48 timer etter behandlingen. 

 

Behandlingsformen regnes mest effektiv som et ledd av flere intervensjoner av slike plager. Hovedsaklig påvist effekt ved kalkskulder, plantarfascitt og tennisalbue.

 

Kontraindikasjoner for å utføre trykkbølgebehandling:

Gjennomført kortisoninjeksjon innenfor de siste 6 uker, hjerte - eller sirkulasjonsforstyrrelser, akutt inflammasjon i det området man skal behandle, blødningstendenser og blodkoagulasjonsforstyrrelser, canser, graviditet eller diabetes med polenevropati.